SEARCH VEGSOURCE:

 

 

Follow Ups | Post Followup | Back to Discussion Board | VegSource
See spam or
inappropriate posts?
Please let us know.
  From: TSS (216-119-143-192.ipset23.wt.net)
Subject: BSE A-typical cases confirmed in Denmark and the Netherlands
Date: August 30, 2004 at 7:40 pm PST

Seneste BSE-fund var et atypisk tilfælde
19-08-2004
DFVF har fået bekræftet, at det danske BSE-fund fra maj 2004 var en atypisk variant.

Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning har fået bekræftet fra det italienske BSE-referencelaboratorium i Torino, at det seneste, danske BSE-fund (maj 2004 i en selvdød ko i en kødkvægsbesætning) var en atypisk variant. Det danske fund slutter sig således til de enkelte tilfælde man hidtil har fundet i blandt andet Italien og Frankrig. De atypiske tilfælde adskiller sig biokemisk fra den dominerende BSE-type, der har spredt sig til det øvrige Europa som udløber af den engelske BSE-epidemi. De tidligere 12 danske BSE-fund har ikke vist afvigelse fra den dominerende type og må derfor antages at have samme oprindelse, som størsteparten af de europæiske BSE-tilfælde.

De atypiske BSE-tilfælde har generelt en påfaldende høj alder (8-15 år) i forhold til det normale for BSE (4-7 år). Det seneste danske tilfælde var en meget gammel ko på cirka 14 år, da den afgik fra besætningen og blev testet positiv for BSE.

Oprindelsen til disse atypiske BSE-tilfælde kendes endnu ikke. Én mulighed er, at der er tale om spontane tilfælde, således som det kendes fra den klassiske Creutzfeldt-Jakob's syge (CJD) hos mennesket. Der foreligger endnu kun få resultater fra podningsforsøg på mus, og det kan ikke afgøres om de nye BSE-typer evt. er mindre smittefarlige over for kvæg eller mennesker.

Påvisning af den nye type BSE i Danmark giver ikke aktuelt anledning til at ændre de igangværende tiltag over for BSE, som omfatter foderforbud, fjernelse af risikomaterialer, testning af kvæg samt nedslagning af BSE-ramte besætninger. Da den foderbårne BSE-epidemi imidlertid er på retur i det meste af Europa, kan øget viden om oprindelse og smittemæssig betydning af de atypiske BSE-tilfælde på længere sigt føre til en justering af foranstaltningerne.

Kontaktpersoner:
Peter Lind, Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning, tlf. 72 34 62 32, e-mail: pl-dfvf.dk.
Søren Bach Rasmussen, Fødevaredirektoratet, tlf. 33 95 63 16, e-mail: sbr-fdir.dk.
http://fvm-dvi.dynamicweb.dk/Default.asp?ID=8147&M=News&PID=89507&NewsID=792

A-typical cases confirmed in Denmark and the Netherlands

Danish and Dutch research institutes found confirmation of a-typical cases of BSE. The Danish case was confirmed in collaboration with the Italian veterinary institute. The Dutch case in collaboration with French and Italian researchers. As far as known, atypical cases have been reported in Italy, France, Denmark and the Netherlands. A-typical cases reported in Japan, seem to be different from those reported in Europe. Italian and French cases also have some dissimilarities.

No confirmation could be found yet for atypical cases in Belgium and Poland.
http://home.hetnet.nl/~mad.cow/

TSS
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-mail: (optional)
Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL: